רשימה זו לא כוללת את כל המופעים באירועים פרטיים...

מועד

מקום

יום ד'
29/4/20
18:30

בית פרוטיאה, הרצליה
(עבור הדיירים)

מוצ"ש
2/5/20
18:00

דור כרמל, חיפה
(עבור הדיירים)

יום ה'
21/5/20
21:30

קפה יפו
ראו פוסטר כאן     www.caffeyaffo.com
03-5181988
“Yesterday Once More”
השירים הנפלאים של שנות ה-70

יום ה'
4/6/20

הסלון ביונתן
מושב יונתן, גולן
משנות ה-60 וה-70 באהבה
פרטים בקרוב

מוצ"ש
8/8/20
18:00

דור כרמל, חיפה
(עבור הדיירים)

יום ד'
16/12/20
18:00

בית בכפר ביתן אהרון
(עבור הדיירים)

יום ו'
8/1/21
19:45

(שעה עשויה להשתנות)

סולם יעקב – פסטיבל החורף
מלון פסטורל, כפר בלום
שירה וריקודים בציבור
שנות ה-60 וה-70 באנגלית
(עם מילים מוקרנות על מסך)

04-6962231
 www.jlfestival.com

הנה התמונה עליה דיברנו...

Larry and Mindy לארי ומינדי

ליצירת קשר
054-6446396 / 050-5921628
[email protected]
או
[email protected]