חזרנו – בערך...

(בהופעות בפני קבוצות קטנות יחסית, הכל בהתאם להנחיות..)

😷😯😊

רשימה זו לא כוללת את כל המופעים באירועים פרטיים...

מועד

מקום

יום ג'
11/8/20
20:30

מלון גליליון
עמק החולה
(עבור אורחי המלון)

ימי ג' ד' ו-ה'
11-12-13/8/20

Gurwin Jewish
דיור מוגן בניו יורק
(שלושה ימים רצופים
של הופעות חיות מקוונות
עבור הדיירים בלבד)

יום ב'
17/8/20
18:00

בית בלב, בית אילדן
קריית מוצקין
(עבור הדיירים)

יום ג'
18/8/20
20:30

מלון גליליון
עמק החולה
(עבור אורחי המלון)

מוצ"ש
29/8/20
18:00

דור כרמל, חיפה
(עבור הדיירים)

יום ד'
16/12/20
18:00

בית בכפר ביתן אהרון
(עבור הדיירים)

יום ו'
8/1/21
19:45

(שעה עשויה להשתנות)

סולם יעקב – פסטיבל החורף
מלון פסטורל, כפר בלום
שירה וריקודים בציבור
שנות ה-60 וה-70 באנגלית
(עם מילים מוקרנות על מסך)

04-6962231
 www.jlfestival.com

מוצ"ש
16/1/21
18:00

דור כרמל, חיפה
(עבור הדיירים)

מוצ"ש
22/5/21
18:00

דור כרמל, חיפה
(עבור הדיירים)

מוצ"ש
9/10/21
18:00

דור כרמל, חיפה
(עבור הדיירים)

הנה התמונה עליה דיברנו...

Larry and Mindy לארי ומינדי

ליצירת קשר
054-6446396 / 050-5921628
[email protected]
או
[email protected]